Marcel_bg.jpg

U kunt mij ook inschakelen voor het inspreken van teksten, al dan niet zelfgeschreven. Voor geluidsopnamen werk ik samen met Studio Spaen.
De teksten die u hier hoort, heb ik niet zelf geschreven.

Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Voorlichtingsfilmpje voor (bedrijfsmatige) verhuurders over de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Limburg Talentrijke Regio
Instructievideo over de community van Limburg Talentrijke Regio, een initiatief van de provincie Limburg.